Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí je důležitým aspektem naší firemní filozofie. Jako provozovatelé galvanického provozu cítíme vysokou zodpovědnost vůči životnímu prostředí.

Vlastní neutralizační stanice

Naše firma používá neutralizační stanici s uzavřeným okruhem, čímž minimalizujeme potřebu nové vody v našich výrobních procesech.

Odpadní vody z galvanovny jsou čištěny v neutralizační stanici. Naše laboratoř průběžně kontroluje obsah škodlivých látek v odpadních vodách a výsledky rozborů jsou protokolovány. Metalické kaly, vzniklé neutralizací, jsou zpracovávány jako druhotná surovina specializovanou firmou s povolením českých i německých úřadů.

Pro nás, jako společnost ze země, která je členem EU, a která se zabývá svým vlivem na životní prostředí, je samozřejmostí dodržování všech předpisů a zákonů, týkajících se životního prostřední a odpadních vod.