Broušení / leštění

Mechanické úpravy povrchu

Účelem mechanických úprav je především

 • vytvořit povrch odpovídající požadavkům našich zákazníků (kartáčový efekt, efekt vysokého lesku a antik-efekt)
 • připravit díly pro optimální přilnavost galvanických vrstev a laku

Nejrozšířenější způsoby mechanických úprav povrchu jsou broušení a leštění. Tyto technologie se používají jako úpravy před vytvářením povlaku (především galvanickým pokovováním) nebo jako konečné.

Broušení a leštění je nejnákladnější operací z mechanických úprav, proto se volí jen tam, kde jsou maximální nároky na jakost povrchu.

Jednotlivé operace určuje kvalita materiálu a přání zákazníka.

Obecně platí, že úpravy povrchu výrobku začínají od hrubšího do jemnějšího broušení za použití:

 • brusných pásů
 • brusných lamel
 • kotoučů nebo lamel z brusného rouna

Dále se povrch dolešťuje do přirozeného nebo vysokého lesku za použití:

 • leštících kotoučů

Pracujeme s mnoha typy, a proto se vhodný typ vybírá vždy na základě znalostí materiálu, ze kterého výrobek je, typu leštícího stroje a velikosti kotouče.

Uvedené operace probíhají na strojích:

 • horizontálních, vertikálních a lamelových bruskách
 • leštících strojích (možno použít různé průměry leštících kotoučů a nastavení otáček)

Strojní broušení

Různě velké díly se šetrně a stejnoměrně opracovávají ve speciálním brusném zařízení. Tento postup je základním předpokladem pro další zpracování - např. leštění. Na kvalitě broušení závisí také kvalita výsledného galvanického povrchu.

Ruční broušení

Při ručním broušení se díly upravují na brusných kotoučích různých velikostí. Tento postup se používá u materiálů, které nelze opracovávat strojně.

Leštění

Leštěním se u galvanického povrchu docílí až zrcadlového efektu. Tato technika je velmi časově náročná a vyžaduje vysokou manuální zručnost pracovníků.

Omílání

Omílání je metoda, při které jsou pomocí omílacích tělísek (dřevěných, keramických, plastových) a leštících past vytvářeny lesklé povrchy.

Tato technologie je vhodná především pro zpracování velkých sérií, drobných nebo tvarově náročných součástek.

Výhody této technologie

 • nahrazuje namáhavé ruční broušení a leštění
 • snižují se výrobní náklady
 • zvyšuje se efektivita výroby
 • díky vhodně zvolenému postupu se snižuje zmetkovitost

Omílání se používá pro vyhlazování povrchů, k zaoblování hran, k odstranění ostřin nebo okují i k povrchovému zpevňování.

Tuto metodu lze využít při mokrém i suchém omílání.

Zeptejte se nás, rádi Vám poradíme.